Minitab Workspace® 1.4.0 软件更新

Minitab Workspace 现在提供法语、德语、日语、韩语、葡萄牙语、简体中文和西班牙语版本。

 

Get the Update

  1. 打开 Minitab Workspace。
  2. 选择帮助 > 检查更新
  3. 按照说明安装 Minitab Workspace 1.4.0。

如果您在更新 Minitab Workspace 时遇到困难,请联系 Minitab 技术支持获取帮助。